logo
border-address-top
Dr. Jan De Wachter
Ertbruggestraat 1
B- 2110 Wijnegem

Tel 03. 353 06 90
border-address-bottom

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Uitgangspunt: WAAROM ?

Waarom worden mensen ziek ?
Waarom wordt de ene mens wel ziek , de andere niet ?

Waarom krijgt in gezin A het jongste kind van 12j telkens opnieuw opstoten van acuut gewrichtsrheuma , ondanks herhaaldelijk gebruik van ontstekingsremmers ?

Waarom worden in gezin B -tijdens een griepepidemie- twee van de kinderen héél ziek
( één kind moet zelfs gehospitaliseerd worden) met koorts tot méér dan 40° C, terwijl een derde kind slechts lichte verhoging heeft en een ander kind van het gezin helemaal géén symptomen van de griep vertoont.

Waarom wordt in gezin C met 6 kinderen , het derde kind op jonge leeftijd zwaar authistisch ?

Waarom heeft de vader in gezin D al 20 jaar migraine , aanvankelijk sporadisch, maar na verloop van tijd bijna één tot twee keer per maand, waarvoor hij steeds zwaardere medicatie dient te nemen om de pijn onder controle te houden?


WAAROM ?

Hoe komt het dat een levend organisme zoals een menselijk wezen zijn integriteit kan behouden en zich tegelijkertijd moet aanpassen aan een steeds veranderende omgeving.

VERKLARING vanuit de ADAPTIEVE en EVOLUTIONAIRE BIOLOGIE.

Elk levend organisme heeft zijn eigen blauwdruk of constitutie: er is een plan hoe een organisme zich zal ontwikkelen, " het zit in de genen ": ieder organisme heeft zijn eigen individuele aanleg.
Eén van de grote noden om dat plan te doen slagen is adaptatie, aanpassing aan die steeds veranderende omgeving.

Meestal is dat geen probleem en verloopt de aanpassing zonder noemenswaardige moeilijkheden.

Vroeg of laat komt het organisme toch, vanuit zijn omgeving , een serieuze stressfactor tegen: dit kan fysieke stress zijn ( virussen, bacteriën, ongevallen...) of emotionele stress (verdriet, boosheid...of mentale stress ( werkdruk, mentale inspanning...), waarbij het organisme wél krachtiger moet reageren: we krijgen symptomen.
Symptomen zijn niet de ziekte zelf, maar wijzen op een poging van het organisme om zichzelf te genezen: we noemen dit de stressrespons.

Als we er - verkeerdelijk - vanuit gaan dat de symptomen de ziekte zelf zijn en moeten geëlimineerd worden, doen we in feite aan suppressie, want de therapie onderdrukt de expressie van het symptoom. Op zich een goede intentie en duidelijk nodig in bepaalde situaties, is het slechts een tijdelijk oplossing en duwen we het proces eigenlijk in de verkeerde richting.

stress_03

De aard en de intensiteit van de stressrespons is afhankelijk van de intensiteit van de stressfactor én de individuele aanleg en verloopt dus volgens een bepaald patroon , omdat in het verleden dit patroon het meest effectief bleek.

Als de stressrespons buiten proportie is - lees: het reactiepatroon niet meer effectief is -
komen we in een viscieuze cirkel terecht of nog erger in een negatieve spiraal.

En hier is de bijdrage van de klassieke homeopathie : het juist gekozen homeopathisch middel gaat er voor zorgen dat de negatieve spiraal terug wordt omgebogen, zodat het patroon terug effectief wordt !

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©